Νίκος Κωστόπουλος

Ανακοίνωση

Η θέση ευθύνης του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που μου έχει ανατεθεί, σε συνάρτηση με τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής, στην οποία έχω εκλεγεί, επιτάσσουν την ολοκλήρωση σημαντικού έργου σε βάθος πενταετίας.